חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לאספקת מדרגות נוסעים נגררות למטוסים ואספקת חלקי חילוף עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
35
תאריך פרסום:
28/02/2018
תאריך סיום פרסום:
28/02/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי ובהתאם להוראות החוזה
שם ספק/לקוח:
MALLAGHAN ENGINEERING
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר