חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הסכם מסגרת לביצוע קורסים למיומנויות הניהול לדרג בכיר עבור רש"ת
מספר הודעה:
34
תאריך פרסום:
27/02/2018
תאריך סיום פרסום:
27/02/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
07.08.2018 - 06.08.2020
שם ספק/לקוח:
המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתל אביב חברה לתועלת הציבור בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר