חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לרכש טרקטורי גרירה חשמליים, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
33
תאריך פרסום:
26/02/2018
תאריך סיום פרסום:
26/02/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי, ובהתאם להוראות החוזה
שם ספק/לקוח:
TLD EUORPE
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר