חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי חילול שכר לעובדים וגמלאים, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
26
תאריך פרסום:
07/02/2018
תאריך סיום פרסום:
07/02/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2020-31.12.2024
שם ספק/לקוח:
יוניק תעשיות תוכנה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר