חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שרותי אספקת חלקי חילוף לטרקטורים
מספר הודעה:
22
תאריך פרסום:
31/01/2018
תאריך סיום פרסום:
31/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
16.07.2018-15.07.2021
שם ספק/לקוח:
TUG TECHNOLOGIES CORPRATION
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר