חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לאספקת מדים עבור עובדי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
211
תאריך פרסום:
19/12/2017
תאריך סיום פרסום:
19/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2020-31.12.2022
שם ספק/לקוח:
יונידרס תדמית בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר