חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת למתן שירותי מיגון אקוסטי עבור רש"ת
מספר הודעה:
210
תאריך פרסום:
19/12/2017
תאריך סיום פרסום:
19/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.06.2018-31.05.2020
שם ספק/לקוח:
1. יעקב מליח "חי" בע"מ; 2. רגבים רגבים בע"מ; 3. מליחי אילן קבלנות בניין בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר