חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי מחקר טכנולוגי ועסקי של חברת גרטנר העולמית עבור רש"ת
מספר הודעה:
208
תאריך פרסום:
19/12/2017
תאריך סיום פרסום:
19/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2018-30.06.2019
שם ספק/לקוח:
גרטנר ישראל אדוויזורי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר