חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות מורכבות בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
202
תאריך פרסום:
10/12/2017
תאריך סיום פרסום:
10/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
במהלך תקופת ההתקשרות נשוא החוזה
שם ספק/לקוח:
מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר