חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
תוספת רכש של שני מעמיסי מכולות/משטחי מטען למטוסים במסגרת חוזה קיים
מספר הודעה:
19
תאריך פרסום:
28/01/2018
תאריך סיום פרסום:
28/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תקופת החוזה הקיים
שם ספק/לקוח:
TLD EUROPE/צרפת
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר