חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
קבלת שירות לביצוע עבודות דרך גישה מזרחית למסוף יצחק רבין
מספר הודעה:
199
תאריך פרסום:
06/12/2017
תאריך סיום פרסום:
06/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
משרד הביטחון
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר