חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי בקרת גבולות במעברי הגבול הבינלאומיים באתרי רש"ת
מספר הודעה:
198
תאריך פרסום:
06/12/2017
תאריך סיום פרסום:
06/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תקופת החוזה הקיים
שם ספק/לקוח:
רשות האוכלוסין - משרד הפנים
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר