חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
שימוש במקרקעין עבור שדה התעופה חיפה, עבור רש"ת
מספר הודעה:
197
תאריך פרסום:
06/12/2017
תאריך סיום פרסום:
06/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
חברת נמלי ישראל- פיתוח ונכסים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר