חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לאספקת שירותי תקשורת שיווקית עבור הפעילות המסחרית של רש"ת
מספר הודעה:
195
תאריך פרסום:
06/12/2017
תאריך סיום פרסום:
06/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
13.04.2018-12.04.2020
שם ספק/לקוח:
ליד שיווק ממוקד בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר