חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לאספקה ואחזקת מערכות בקרת חניונים עבור רש"ת
מספר הודעה:
194
תאריך פרסום:
06/12/2017
תאריך סיום פרסום:
06/12/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
09.03.2018-08.03.2019
שם ספק/לקוח:
שיידט את בכמן ישראל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר