חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת מדבקות ברקוד ומדבקות נוספות עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
192
תאריך פרסום:
30/11/2017
תאריך סיום פרסום:
30/11/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
16.11.2017-31.03.2018
שם ספק/לקוח:
1. גלילון תעשיות בע"מ; 2. תדביק בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר