חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקה ושדרוג שעון זמן מרכזי
מספר הודעה:
182
תאריך פרסום:
15/11/2017
תאריך סיום פרסום:
15/11/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2018-31.12.2020
שם ספק/לקוח:
טרקלין מערכות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר