חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות ליצור ואספקת ווי גרירה לטרקטורים חשמליים
מספר הודעה:
180
תאריך פרסום:
12/11/2017
תאריך סיום פרסום:
12/11/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.08.2017-14.08.2019
שם ספק/לקוח:
טולדנו דוד 
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר