חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות בהסכם מסגרת לאספקת שנאים וקונקטורים לתאורת מסלולים, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
179
תאריך פרסום:
09/11/2017
תאריך סיום פרסום:
09/11/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
Thomas & Betts Corporation
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר