חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי מטיסים במאמן פיקוח טיסה, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
178
תאריך פרסום:
08/11/2017
תאריך סיום פרסום:
08/11/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
17.03.2018-31.05.2018
שם ספק/לקוח:
שירגל כנפיים מכללה לתעופה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר