חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לאספקת מכונות שיקוף X-RAY, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
174
תאריך פרסום:
07/11/2017
תאריך סיום פרסום:
07/11/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2018-31.12.2019
שם ספק/לקוח:
SMITHS DETECTION WATFORD LTD/אנגליה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר