חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי פיקוח חשמל לאגף חשמל
מספר הודעה:
173
תאריך פרסום:
05/11/2017
תאריך סיום פרסום:
05/11/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.04.2018-31.03.2019
שם ספק/לקוח:
מרקלובסקי אלכסנדר בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר