חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה
מספר הודעה:
16
תאריך פרסום:
23/01/2018
תאריך סיום פרסום:
23/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.02.2018-31.01.2019
שם ספק/לקוח:
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר