חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הסכם מסגרת למתן שירותי פיקוח על עבודות חשמל, עבור רש"ת
מספר הודעה:
167
תאריך פרסום:
01/11/2017
תאריך סיום פרסום:
01/11/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
עד 26.12.2019
שם ספק/לקוח:
אגשיר הנדסה וייעוץ בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר