חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביטוח לאובדן רישיון פקחי טיסה, עבור רש"ת
מספר הודעה:
165
תאריך פרסום:
29/10/2017
תאריך סיום פרסום:
29/10/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2018-31.12.2018
שם ספק/לקוח:
איילון חברה לביטוח בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר