חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הסכם מסגרת לגיבוי חומרה לציוד סורקי יד וחיישנים מתוצרת חב' SICK, עבור רש"ת
מספר הודעה:
164
תאריך פרסום:
29/10/2017
תאריך סיום פרסום:
29/10/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.02.2018-31.12.2021
שם ספק/לקוח:
זיק סנסורס בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר