חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ניקיון במסוף הגבול אלנבי, עבור רש"ת
מספר הודעה:
161
תאריך פרסום:
26/10/2017
תאריך סיום פרסום:
26/10/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
אדיר הבירה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר