חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי שרותי תעשייה וניהול, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
15
תאריך פרסום:
17/01/2018
תאריך סיום פרסום:
17/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תקופת החוזה הקיים
שם ספק/לקוח:
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר