חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
תחזוקה ושו"שים למערכת חישוב נוכחות וניהול הסכמי תשלום שעות עבודה
מספר הודעה:
157
תאריך פרסום:
24/10/2017
תאריך סיום פרסום:
24/10/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2018-31.12.2022
שם ספק/לקוח:
סינריון מערכות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר