חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
שדרוג מערכת מכ"מ ראשוני בנתב"ג
מספר הודעה:
156
תאריך פרסום:
24/10/2017
תאריך סיום פרסום:
24/10/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
ללא כל שינוי מהחוזה הקיים
שם ספק/לקוח:
RAYTHEON SYSTEMS LIMITED
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר