חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביטוח עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
153
תאריך פרסום:
23/10/2017
תאריך סיום פרסום:
23/10/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2017-31.10.2018
שם ספק/לקוח:
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר