חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
רכישה ואחזקת מערכת "שיקוף רך"
מספר הודעה:
151
תאריך פרסום:
19/10/2017
תאריך סיום פרסום:
19/10/2018
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
TEK-84
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר