חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת סולמות נוסעים, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
14
תאריך פרסום:
15/01/2018
תאריך סיום פרסום:
15/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
MALLAGHAN ENGINEERING/בריטניה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר