חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות עם ארגון EUROCONTROL לשימוש ברשת PENS עבור מערכות EADPRO
מספר הודעה:
148
תאריך פרסום:
09/08/2018
תאריך סיום פרסום:
09/08/2019
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
EUROCONTROL
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר