חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת חלפים, שירותי תמיכה, תוספת רכיבי תוכנה ושדרוג גרסת מערכת נצנצים RAIL, REIL, SFL ומערכת בקרה, עבור רש"ת
מספר הודעה:
145
תאריך פרסום:
27/09/2017
תאריך סיום פרסום:
27/09/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.09.2017-31.08.2019
שם ספק/לקוח:
IDMAN - ADB SAFEGATE
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר