חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תעשיה וניהול ברש"ת
מספר הודעה:
144
תאריך פרסום:
17/09/2017
תאריך סיום פרסום:
17/09/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
1. מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ; 2. קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ; 3. אשד משאבי ניהול והנדסה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר