חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הארכת התקשרות עם בעלי מקרקעין לקבלת הרשאה לשימוש במקרקעין שבחזקתם/בעלותם, להצבת ציוד למערכת תצוגת תמונה אוירית במרחב אילת, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
141
תאריך פרסום:
01/08/2018
תאריך סיום פרסום:
01/08/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים
שם ספק/לקוח:
ועד בית קריית המשרדים באילת
החברה להגנת הטבע
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר