חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי מפקחי חשמל לאגף חשמל, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
13
תאריך פרסום:
14/01/2018
תאריך סיום פרסום:
14/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
מרקלובסקי אלכסנדר
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר