חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי מערכות שקילה בדלפקי הבידוק במתקני רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
134
תאריך פרסום:
22/07/2018
תאריך סיום פרסום:
22/07/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
עד 31.01.2020
שם ספק/לקוח:
מאזני שקל (2008) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר