חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקה, התקנה, הדרכה, הרחבה, כיול, שדרוג מערכת ניטור דליפות דס"ל
מספר הודעה:
130
תאריך פרסום:
24/08/2017
תאריך סיום פרסום:
24/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.03.2018-28.02.2023
שם ספק/לקוח:
H-C HANSACONSULT mbH
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר