חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי פיתוח, תפעול ותחזוקת ממשק נתוני מרשם אוכלוסין במערכת אפיון טכנולוגי (איי"ל)
מספר הודעה:
12
תאריך פרסום:
11/01/2018
תאריך סיום פרסום:
11/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
רשות האוכלוסין משרד הפנים
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר