חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לאספקה ותחזוקת מערכת לימוד יחידני "ברקת"
מספר הודעה:
129
תאריך פרסום:
24/08/2017
תאריך סיום פרסום:
24/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2017-31.12.2017
שם ספק/לקוח:
בריטניקה מערכות ידע בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר