חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקת גדר היקפית במסופים ובשתפ"א
מספר הודעה:
128
תאריך פרסום:
23/08/2017
תאריך סיום פרסום:
23/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.04.2018-31.03.2021
שם ספק/לקוח:
מערכות התראה אינטגרליות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר