חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקה למערכת ניהול ומיתוג טמ"ס 360
מספר הודעה:
127
תאריך פרסום:
22/08/2017
תאריך סיום פרסום:
22/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים ואופציה להארכה בתקופה של עד 24 חודשים
שם ספק/לקוח:
בינת יישום מערכות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר