חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תמלול והקלטה של ישיבות מועצת רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
126
תאריך פרסום:
16/08/2017
תאריך סיום פרסום:
16/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.09.2017-14.09.2018
שם ספק/לקוח:
חבר מתרגמים בינלאומי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר