חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות עם ברוקר לביטוח הקמת ש.ת רמון בסמוך לתמנע עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
125
תאריך פרסום:
16/08/2017
תאריך סיום פרסום:
16/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
02.12.2017-01.06.2018
שם ספק/לקוח:
Willis LTD
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר