חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אספקה ואחזקת מערכת ביקורת גבולות ביומטרית, עבור רש"ת
מספר הודעה:
124
תאריך פרסום:
14/08/2017
תאריך סיום פרסום:
14/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי, ובהתאם להוראות החוזה
שם ספק/לקוח:
אנטסרב ישראל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר