חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת עמדות אוויר נקי עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
119
תאריך פרסום:
13/08/2017
תאריך סיום פרסום:
13/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי, ובהתאם להוראות החוזה
שם ספק/לקוח:
ביו- מד פארמה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר