חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי שיפוץ, שדרוג ואחזקה כוללת של דחסן זבל בתחנת המעבר בנתב"ג
מספר הודעה:
118
תאריך פרסום:
08/08/2017
תאריך סיום פרסום:
08/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
קבוצת אלון בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר