חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לאספקת שירותי תקשורת שיווקית עבור הפעילות המסחרית של רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
114
תאריך פרסום:
30/07/2017
תאריך סיום פרסום:
30/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
ליד שיווק ממוקד בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר